DEFINITIES PROCESVERBETERING

Hieronder vindt u veelvoorkomende definities op het vlak van procesoptimalisatie, proces verbeteren en verbetermethodes. Wilt u meer weten over een begrip? Of staat er een begrip niet bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

LEAN MANUFACTURING

Lean Manufacturing wordt van oorsprong veelal toegepast om het proces te verbeteren binnen organisaties waarvan de productie via een serie van opeenvolgende stappen verloopt. Binnen deze processen en procedures zijn uiteenlopende verspillingsbronnen aanwezig die geëlimineerd kunnen worden, met name als de organisatie onderdeel is van een logistieke keten. Het doel van Lean Manufacturing is om uiteindelijk de waardestroom binnen de organisatie te optimaliseren. Lees meer…

 

MES

Manufacturing execution systems (MES) zijn informatiesystemen waarmee informatie kan worden uitgewisseld tussen business- en productielaag. Enerzijds zorgt het voor een papierloze verdeling van order en productbeschrijving-administratie en anderzijds verzamelt de productie-data waarmee procesoptimalisatie mogelijk wordt. Lees meer…

 

OEE

OEE is een praktisch hulpmiddel om gestructureerd productieverliezen in kaart te brengen. OEE maakt medewerkers bewust van hun aandeel bij een procesoptimalisatie. MyPlantFloor, een productiemanagementsysteem met OEE-functionaliteiten die door configuratie toepasbaar is in elke procesomgeving of elk type machine én modulair uit te breiden is, biedt ondersteuning voor verbetermethodes als TPM, SMED en Lean Manufacturing. Lees meer…

 

SMED

SMED is een van oorsprong Japanse methode om een proces te verbeteren. Met deze verbetermethode kan het omstellen van machines worden geoptimaliseerd. Zo kan aanzienlijke tijdswinst worden behaald. De methode werd voor het eerst succesvol toegepast bij het Japanse bedrijf Toyota. De essentie van de SMED-methode is dat het omstellen wordt gestroomlijnd, handelingen worden geëlimineerd of vereenvoudigd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en externe handelingen. Sommige handelingen kunnen parallel aan het productieproces worden uitgevoerd of wanneer een machine stilstaat. Lees meer…

 

INDUSTRIE 4.0

Industrie 4.0 (ook wel Smart industry) is een trendnaam voor de volgende revolutie in de industrialisatie. Het beschrijft de automatisering en gegevensuitwisseling van productiebedrijven van de toekomst. Het bestaat uit autonome cyber-fysieke productiesystemen, the Internet of things (IoT of IIoT), cloud computing en systemen die ons denkproces deels of volledig kunnen overnemen (cognitieve computing). De revolutie zit ‘m vooral in het zelfregulerende vermogen van de productielijn. Het idee is dat fabrieksmachines en -processen zelfstandig ‘communiceren’ via de cloud. Een deel van de functionaliteiten van MyPlantFloor hebben nu al betrekking op de Industrie 4.0-vereisten. Lees meer…

 

SIX SIGMA

Six Sigma betreft een internationale methodiek die wordt toegepast om het proces op duurzame wijze te verbeteren ten aanzien van het bedrijfsresultaat. De focus bij Six Sigma ligt op de klant, want wat vinden zij nu echt belangrijk? De aanpak Six Sigma leidt op termijn tot een kostenbesparing, een hogere klanttevredenheid, een doorlooptijdverkorting en natuurlijk procesoptimalisatie. Het betreft een aanpak waarbij wordt geïnvesteerd in medewerkers en hun kennis en kunde. Lees meer…

 

TPM

Overall Equipment Effectiveness (OEE) is van oorsprong afgeleid van de Japanse verbetermethode Total Productive Maintenance (TPM). Bij TPM verbeteren kleinschalige multidisciplinaire teams gelijkmatig prestaties van bepaalde productiemiddelen en daarmee het proces. Het meten van de OEE is daarbij een richtlijn. Tevens is OEE een middel om verborgen verbreken aan het licht te brengen. Lees meer…

 

KAIZEN

Kaizen is een aanpak in productiviteitsverbetering en procesoptimalisatie door eliminatie van verspillingen (muda’s d.w.z. activiteiten die kosten toevoegen maar geen waarde). Het is een dagelijkse activiteit en een proces dat de organisatie menselijker kan maken. Het elimineert overbodig werk en het leert mensen verspillingen te zien en deze te verwijderen. Lees meer…

Ontdek meer

Wilt u meer te weten komen over procesoptimalisatie en welk systeem of welke software u het best kunt gebruiken om een proces binnen uw organisatie te verbeteren en de productie efficiency te verhogen? Neem dan contact met ons op via +31 76 5156572 of info@agilitec.nl en vraag de experts van Agilitec uit Breda naar de mogelijkheden.

Agilitec logo