Ombouwtijd verkorten met de SMED Methode

Klant order gestuurd produceren is vandaag de dag een veel gehoorde kreet. Een korte ombouwtijd is een belangrijke voorwaarde voor een dergelijk flexibel productiesysteem. Productiemiddelen moeten immers snel en in één keer goed worden omgesteld.

 

De SMED methode (Single-Minute Exchange of Die) is een methode om aanzienlijke tijdsbesparingen bij ombouwen te bewerkstelligen. Elk element van een omstelactiviteit wordt geanalyseerd en daar waar mogelijk verbeterd. Zo kan worden bekeken of het geëlimineerd, vereenvoudigd of gestroomlijnd kan worden. De essentie van de SMED Methode is om de ombouwtijd verkorting.

 

Vereenvoudigen, elimineren en stroomlijnen

De SMED methode (Single Minute Exchange of Die) is een methodiek om ombouwtijd te reduceren. SMED is bedacht door de Japanner Shingo, een Japanse industriële engineer en leider op het vlak van kwaliteitssystemen en productieprocessen. Shingo was van mening dat omsteltijd terug te brengen is tot enkele minuten, ook als deze op dit moment nog meerdere uren vergt. De SMED-methode is zowel handmatig mogelijk als bij machinaal opgezette productiesystemen. MyPlantFloor is een van de weinige systemen die kan worden uitgebreid met een speciale SMED-module. Deze SMED-module focust zich op het vereenvoudigen, elimineren en stroomlijnen van omstelactiviteiten waardoor de omsteltijd wordt gereduceerd.

 

Ombouwtijd reductie de 7 basisstappen

 1. Observeer de huidige ombouwmethode en deel ze in stappen/activiteiten in
 2. Scheidt in- en externe stappen/activiteiten. Interne stappen kunnen uitsluitend worden uitgevoerd bij stilstand van de machine. Externe stappen kunnen worden genomen als de machine in bedrijf is.
 3. Converteer waar mogelijk van intern naar extern. Denk aan voorverwarming van gereedschappen.
 4. Optimaliseer overgebleven interne stappen of activiteiten en leg de focus op het koppelen van onderdelen van de machine. Gebruik wanneer mogelijk een kliksysteem.
 5. Stroomlijn de externe stappen of activiteiten zodat deze overeenkomen met interne activiteiten
 6. Zorg ervoor dat nieuwe procedures worden gedocumenteerd.
 7. Draag er zorg voor dat bovenstaande stappen wederom uitgevoerd worden. De ombouwtijd moet per uitvoering met zo’n 45% verbeteren. En meerdere uitvoeringen moeten leiden tot een ombouwtijd van minder dan tien minuten.

 

SMED-module van MyPlantFloor

Als er sprake is van een grote verscheidenheid aan producten, machines en bewerkingen is het een onbegonnen werk om voor elke productovergang een instructie of geplande omsteltijd vast te leggen. Bijvoorbeeld bij 100 producten en vijf verschillende machines zijn er al 50.000 overgangen mogelijk!

 

In plaats van een vaste definitie voor elke overgang is de SMED module in staat om op basis van verschillen tussen materialen in de stukslijsten van twee producten, een omstelinstructie en geplande ombouw tijdsduur te genereren. Deze werkwijze bespaart niet alleen heel veel tijd bij het aanleggen van omstelinstructies. De SMED-module van MyPlantFloor biedt in de vorm van een slimme matrix tevens een gestructureerde analyse en aanpak van elk element in een ombouwinstructie zodat ombouwtijd verkorten beheersbaar wordt.

 

Meer informatie

Meer weten over MyPlantFloor, ombouwtijd verkorten en de SMED methode? Of wilt u een demonstratie over productieverbetering? Neem voor informatie contact met ons op. Bekijk ook de informatie over de SMED Module van MyPlantFloor

Ombouwtijd verkorten - Omsteltijd verbeteren - Omsteltijden verkorten met SMED

Voordelen van een succesvolle SMED methode

 • Afname omstelmomenten (ombouwtijd reductie)
 • Lagere productiekosten
 • Geoptimaliseerde seriegrootte
 • Snellere respons op klantvragen
 • Minder voorraden aanleggen
 • Verbeterde opstartroutine

ontdek meer

Afspraak maken button

Agilitec logo