OEE berekenen

OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness. In het Nederlands betekent dit ‘de werkelijke benuttingsgraad van machines’. OEE is een indicatie 0-100% die aanduidt hoe effectief een bedrijf of afdeling haar productielijn(en) inzet. De OEE berekening is in feite dus niets anders dan de weergave van de mate van effectief gebruik van een productiemiddel. Bij voorkeur vindt productie plaats op de maximale snelheid, zonder kwaliteitsverliezen of tussenkomst van storingen of stilstand.

OEE berekening

OEE is een weergave en wordt als volgt berekend:

Aantal goede producten over een tijdspanne gedeeld door het theoretisch mogelijke aantal producten over diezelfde tijdspanne.

OEE berekening - OEE berekenen - Diagram

OEE verbeteren

Om OEE te kunnen verbeteren is informatie nodig over de verliezen.
De 6 belangrijkste verliezen die optreden zijn:

MES software - OEE software - Go-lean - Afvullijn

Voorbeeld OEE berekening

De theoretische opbrengst (Name Plate Capacity) van een machine is 1.000 stuks per uur. In een shift van 8 uur worden met deze machine uiteindelijk 3.200 verkoopbare producten geproduceerd. Dan bedraagt de OEE: 3.200/8.000 = 40%. Met andere woorden: in deze shift werd maar 40% van de totaal beschikbare productiecapaciteit benut. Het is geen uitzondering dat er een OEE van 50% wordt gemeten. Stel dat de OEE waarde op 45% ligt dan betekent dat een verlies van 55%. Om het verlies goed te kunnen maken moet er over informatie betreffende het geleden verlies worden beschikt. Zo kunnen de juiste verbeteringen worden doorgevoerd in het productieproces.

Beschikbaarheidsverliezen

  • Wachten op omstellen
  • Technische storing

Snelheidsverliezen

  • Korte stops
  • Machine niet op volle snelheid

Kwaliteitsverliezen

  • Rework
  • Afkeur van producten
OEE = beschikbaarheidsgraad * prestatiegraad * kwaliteitgraad.
OEE = B/A * D/C * F/E

Verbeteren van OEE is een lucratieve bezigheid omdat bij een OEE berekening van 40% (zoals in bovenstaand voorbeeld) een verbetering van 5% gelijk is aan 12% meer output met dezelfde middelen!

 

Het verbeterpotentieel staat of valt echter met de verbetercultuur. Want vaststellen en realtime OEE meten is één, het doorvoeren van verbeteringen is een tweede. Zolang dat niet wordt gedaan, verbetert de OEE niet.

Realtime OEE met MyPlantFloor

Bent u op zoek naar een OEE software oplossing? Een oplossing die u tot in detail alle informatie biedt voor verbetermethodes als TPM, SMED en Lean Manufacturing zonder dat het een extra belasting vormt voor de operators?

 

MyPlantFloor combineert automatische verzameling en analyse van OEE gegevens met realtime terugkoppeling van actuele productieorder gegevens en OEE. Het resultaat is betrouwbare data en een bijdrage aan de verbetercultuur. Het productiemanagementsysteem is toepasbaar in vrijwel alle industriële omgevingen en kan optioneel worden uitgebreid met extra modules, denk aan ombouwtijdverbetering, grafisch plannen en onderhoudsbeheer.

 

Voor structureel omsteltijd verkorten kiest u de SMED Module van MyPlantFloor.

Voor meer informatie over realtime OEE kiest u real time OEE met MyPlantFloor.

ontdek meer

Afspraak maken button

Agilitec logo