OEE berekening (Overall Equipment Effectiveness)

In het Nederlands betekent OEE meting ‘de werkelijke benuttingsgraad van machines’ uitgedrukt in een percentage 0-100%. M.a.w. OEE is een indicatie 0-100% die aanduidt hoe effectief een bedrijf of afdeling haar productielijn(en) inzet. De OEE berekening gaat als volgt: beschikbaarheidsgraad * prestatiegraad * kwaliteitgraad

 

Een ideale productielijn produceert zonder onderbrekingen, op volle snelheid alleen maar goed verkoopbare producten, kortom een score van 100%. In de praktijk is een dergelijke score onhaalbaar en geldt een score van 85% als world class. De inzet van realtime OEE meten, maakt zichtbaar welke verliezen moeten worden aangepakt om de benuttingsgraad te verhogen.

OEE berekening - OEE berekenen - OEE

6 belangrijkste verliezen

Om de OEE te meten en vervolgens te verbeteren is informatie nodig over de belangrijkste verliezen.
De 6 belangrijkste verliezen die optreden zijn:

OEE formule - Overall-Equipment-Effectiveness - OEE-berekenen - OEE-berekening-met-MyPlantFloor - TPM

Voorbeeld van een OEE berekening

De theoretische opbrengst (Name Plate Capacity) van een machine is 17 st/min. In een dienst van 8 uur bedroeg de totale stilstandsduur 200 minuten. Binnen deze werkelijke productietijd zou de machine 280*17 = 4760 producten meten kunnen produceren maar het werden er uiteindelijk maar 4100 wegens een te lage snelheid. Van de geproduceerde producten kregen er 95 een herbewerking en werden er ook nog eens 10 afgekeurd.  Uiteindelijk betekent dit een beschikbaarheidsgraad van (480-200)/480 = 58%, een prestatiegraad van 4100/4760 = 86% en een kwaliteitsgraad van (4100-105)/4100 = 97%. De OEE meting gaat in dit voorbeeld als: 58% * 86% * 97% = 48%

 

Dit lijkt wellicht een extreem slecht resultaat maar in werkelijkheid is het geen uitzondering. Kortom voldoende verbeterpotentieel om er mee aan de slag te gaan.

Beschikbaarheidsverliezen

  • Wachten op omstellen
  • Technische storing

Snelheidsverliezen

  • Korte stops
  • Machine niet op volle snelheid

Kwaliteitsverliezen

  • Rework
  • Afkeur van producten

OEE = beschikbaarheidsgraad * prestatiegraad * kwaliteitgraad =
B/A * D/C * F/E

Realtime OEE meten en optimaliseren is een lucratief proces omdat bij een resultaat van 48% (zoals in bovenstaand voorbeeld) een berekening van 5% gelijk is aan 10% meer output. En dat met dezelfde middelen!

Het verbeterresultaat staat of valt echter met de verbetercultuur. Want de berekening en meten is één, het doorvoeren van verbeteringen is een tweede. Zolang de informatie niet leidt tot een gedragsverandering zal de score niet omhoog gaan.

OEE meten met MyPlantFloor

MyPlantFloor combineert automatische verzameling en analyse van realtime OEE gegevens met realtime productieplanning en documentatie. Het resultaat is betrouwbare data en een bijdrage aan de verbetercultuur. Ga naar product

Ook beginnen met OEE meten en analyseren?

MyPlantFloor realtime OEE Software biedt u alle informatie om resultaatgericht te visualiseren en te analyseren.

Agilitec logo