Omsteltijden verkorten (SMED)

De tijd die verloren gaat aan het ombouwen van een lijn van het ene naar het andere product is nog altijd één van de grootste OEE verliesgevende factoren. Sommigen zien dit verlies als een voldongen feit. Onze ervaring leert echter dat door betere voorbereiding, optimalisatie van de omstelacties, optimalisatie van de planning volgorde, een snellere lijn vrijgave en een goede terugkoppeling er nog heel veel valt te winnen op het gebied van omsteltijden verkorten.

SMED module

De SMED module bevat een handige configurator waarmee u het omstelproces kunt indelen in omstelfases en -procedures die worden aangeroepen op basis van overgangen van te gebruiken materialen in de Bill of Material van de producten.
Na configuratie is de SMED module in staat om volledig gedocumenteerde omstelprocedures met bijbehorende afteken lijst(en) te genereren en geplande tijdsduur te berekenen. (Meer info over de SMED methode).

Ombouwtijden-verbetereb-omsteltijden-verbeteren-SMED
OEE-verbeteren - SMED-methode - Omsteltijden verkorten - Omsteltijdreductie

Anticiperen i.p.v. reageren

Dankzij de SMED module is ruim voor het einde van een order de volgende gegevens voor iedereen toegankelijk:

  • productspecificaties van de volgende order
  • het exacte tijdstip van de ombouw
  • volledig gedocumenteerde omstelprocedure met bijbehorende aftekenlijst
  • geplande tijdsduur

Bovengenoemde informatie is ook zichtbaar op de schermen van de ondersteunende diensten zoals onderhoud, logistiek en kwaliteit. Alle benodigde hulptroepen, benodigde materialen, grondstoffen en gereedschappen kunnen hierdoor tijdig ter plaatse zijn. De operator kan al starten met de externe ombouwfases en aanduiden op de aftekenlijst.

Omsteltijdreductie

Met de configurator legt u per omstelfase de tijd vast en is er de keuze “intern” of “extern”. “Extern” betekent dat de betreffende ombouwfase / -stap kan worden uitgevoerd voordat de machine tot stilstand komt.

Door een aanpassing aan de machine of een verbeterde werkwijze kunnen omstelfase(s) steeds sneller uitgevoerd worden en kan dus ook de geplande tijdsduur steeds worden gereduceerd. Een aanpassing in de geplande fasetijd geldt automatisch voor elke omstelprocedure waarvan zij deel uitmaakt. In de krachtige rapportage vindt u een gedetailleerd beeld van de geboekte vooruitgang.

OEE-verbeteren - SMED methode - Omsteltijden-verkorten - Omsteltijdreductie
MES-systeem - Productiesoftware - Grafische-plantafel - Grafisch planbord

Optimalisatie van de ordervolgorde door geplande omsteltijd duur

De berekende geplande omsteltijd vormt tevens een input voor het grafisch planbord die hiermee op een grafische wijze de geplande omsteltijd weergeeft. Het grafisch planbord heeft ook een functie aan boord om een voorstel te doen voor een ideale product order volgorde.

Omsteltijden verkorten zonder vertekende OEE berekening

Een ander belangrijk pluspunt van de geplande omstelduur berekening is dat geplande omsteltijd geen deel hoeft uit te maken van de OEE berekening. De uitloop op de omsteltijd natuurlijk wel. Een ombouw binnen de geplande tijdsduur kan nog altijd een OEE score van 100% opleveren. Dit is met name belangrijk voor de moraal van de operator die anders bij een lange omstelling meteen een groot verlies in de OEE meting te zien krijgt met als gevolg dat men het OEE getal niet meer serieus neemt. Omstelling eerder klaar dan gepland wordt ook beloond met een voorsprong op de planning die ook duidelijk wordt teruggemeld.

SMED methode icoon - Omsteltijden verkorten - OEE software - OEE verbeteren
OEE software en MES systeem - Productiesoftware - Implementatie

Vraag een demo aan en ontdek de voordelen zelf

Gestructureerd optimalisatie slagen doorvoeren en de omsteltijden verkorten? Agilitec heeft hiervoor binnen MyPlantFloor de SMED module ontwikkeld. Vraag onze experts gerust om meer info of vraag direct een demo aan en ervaar het zelf! Neem contact met ons op, bel naar +31 76 5156572 of stuurt een e-mail naar info@agilitec.nl.

MyPlantFloor zelf ervaren?
Agilitec logo