OEE software

Een goed inzicht in OEE (Overall equipment effectiveness) verliezen is de basis voor elk verbetertraject. Meer over OEE vind je hier.
MyPlantFloor OEE software combineert zoveel mogelijk automatische registratie met realtime presentatie, productieplanning en documentatie. Deze combinatie van eigenschappen zorgt voor significant hogere verbeterresultaten. Tevens geeft de MyPlantFloor OEE Software goed inzicht in welke, extra MyPlantFloor modules zinvol kunnen zijn om de productie efficiëntie nog verder te verbeteren.

 

MyPlantFloor OEE software is uitbreidbaar naar een volwaardige MES oplossing of met Onderhoudsbeheer en/of Data Historian.

OEE-software - MES-systeem - Digitale-werkinstructies - Lijnoverzicht-machines

Dankzij realtime OEE en productieplanning kunnen ondersteunende afdelingen anticiperen op gebeurtenissen. Hierdoor ontstaat een behoorlijke OEE verbetering, zelfs zonder de inspanning van verbeterteams.

Krachtige analyse mogelijkheden van de verzamelde data leidt tot een gedetailleerd beeld van welke pijnpunten je als eerste dient aan te pakken.

OEE software voor nauwkeurige en geloofwaardige informatie

Minimale extra belasting

Stilstanden t.g.v. pauze, gepland omstellen en uit geroosterde diensten tellen niet als OEE verlies. MyPlantFloor OEE Software herkent en benoemd geplande stops automatisch. Minder werk voor de operator en betere informatie.

Eerlijk vergelijk

Normsnelheid is de basis voor een OEE meting. MyPlantFloor berekent OEE aan de hand van normsnelheid per product/machine combinatie. Dit zorgt ervoor dat je zaken beter met elkaar kunt vergelijken en meer draagvlak bij de gebruikers.

Krachtige web based user interface

MyPlantFloor OEE software zorgt voor real-time terugkoppeling van OEE informatie en orderstatus. De vrij in te delen user-interface zorgt de OEE software voor goed overzicht en inzicht. Verliezen zijn eenvoudig te benoemen.

MyPlantFloor zelf ervaren?

OEE software met groot draagvlak bij de gebruikers

Nauwkeurige en geloofwaardige OEE-informatie is een belangrijk aspect bij het verbeteren. OEE verbetering ontstaat immers voor een groot deel uit gedragsverandering van de medewerkers.

De volledige OEE en andere voor productie belangrijke informatie wordt via een configureerbare web interface gedeeld met alle disciplines: Productie, Onderhoud, Logistiek en Kwaliteit. Dezelfde webinterface dient ook voor het ingeven van bijvoorbeeld verlies redenen en vele andere zaken.

Operatorscherm - Tablet - Mobiele-app - OEE-software - MES-systeem - Productiesoftware

Met MyPlantFloor OEE software is iedereen op elk moment van de dag op de hoogte van machine statussen, lopende orders en prestaties. Dit stimuleert niet alleen bewustzijn en betrokkenheid in het verbeterproces, maar ook de mogelijkheid om te anticiperen in plaats van te reageren.

MyPlantFloor zelf ervaren?

Geloofwaardige OEE data zonder extra moeite

MyPlantFloor OEE software herkent geplande stops (pauze, omstellen, uitgeplande dienst, preventief onderhoud) en boekt ze automatisch in als geplande stilstand. Alleen overschrijding van de geplande tijd met een instelbare drempel leidt tot een ongepland verlies dat operator input vereist. Geïntegreerde productieplanning maakt dat de MyPlantFloor OEE Software ook een belangrijk hulpmiddel is voor de operator. Men kijkt vaker op het scherm en hierdoor blijft geen enkel te verantwoorden verlies onopgemerkt. Het verantwoorden van de verliezen kan via een overzichtelijk keuze menu of zelfs grafisch en kost daardoor nauwelijks moeite. Dit alles leidt tot nauwkeurige en betrouwbare data en dus meer draagvlak.

OEE-software - OEE-verbeteren - Downtime-lean - Semi-Automatisch-stilstanden-benoeming - Grafisch
OEE-software - MES-systeem - Shiftrapport - Productiehoeveelheden - Doorzet - Tijdsbestedingen

OEE Software analyse mogelijkheden

Beschik over uitgebreide inzichten in productieactiviteiten d.m.v. krachtige analyse- en rapportagemogelijkheden en/of export naar excel. Niet alleen per machine en per tijdseenheid maar ook per order, per product, per dienst en/of combinaties daarvan. Volg de OEE, verantwoordingen, orders, planningen, prestaties, verliezen, beschikbaarheden van uw assets. Bepaal snel en eenvoudig waar de knelpunten zitten om vervolgens te kunnen zorgen voor verbetering.

OEE Software analyse mogelijkheden

Beschik over uitgebreide inzichten in productieactiviteiten d.m.v. krachtige analyse- en rapportagemogelijkheden en/of export naar excel. Niet alleen per machine en per tijdseenheid maar ook per order, per product, per dienst en/of combinaties daarvan. Volg de OEE, verantwoordingen, orders, planningen, prestaties, verliezen, beschikbaarheden van uw assets. Bepaal snel en eenvoudig waar de knelpunten zitten om vervolgens te kunnen zorgen voor verbetering.

OEE-software - MES-systeem - Shiftrapport - Productiehoeveelheden - Doorzet - Tijdsbestedingen

Succes verzekerd

Gebruikers werken graag met MyPlantFloor want de ergonomische opbouw en flexibel in te delen user interface biedt voor eenieder een goed realtime inzicht van alle belangrijke informatie. De online realtime presentatie maakt anticiperen i.p.v. reageren mogelijk met als gevolg dat zelfs zonder inspanning van verbeterteams er al een significante OEE verbetering ontstaat. De extra modules omsteltijden verkorten (SMED) of onderhoudsbeheer, dragen bij aan het succes van OEE verbeteren. Nog niet helemaal overtuigd? MyPlantFloor is er ook op abonnements basis.

OEE-software - OEE-verbeteren - OEE-rapport-Pareto-Charts-Succes-verzekerd
OEE-software - MES-systeem - Centrale-verwerking-in-server-OEE-data

Anticiperen i.p.v. reageren

MyPlantFloor verwerkt alle data (OEE, order etc..) realtime in een centrale server. Hierdoor hebben alle gebruikers van de verschillende afdelingen vanaf hun eigen werkplek of via een centraal dashboard altijd en overal een actueel beeld van alle bedrijfsmiddelen, productieorders en eventueel uit te voeren acties. Van elke machine is bijvoorbeeld de volgende productieorder en exacte order eindtijd zichtbaar waardoor afdelingen logistiek, onderhoud en kwaliteit de orderwissel zonder onnodig tijdverlies kunnen uitvoeren. Dankzij de centrale verwerking is het niet noodzakelijk om bij elke onbemande machine ook een user interface te plaatsen. In dat geval volstaat een tablet of smartphone per operator.

Anticiperen i.p.v. reageren

MyPlantFloor verwerkt alle data (OEE, order etc..) realtime in een centrale server. Hierdoor hebben alle gebruikers van de verschillende afdelingen vanaf hun eigen werkplek of via een centraal dashboard altijd en overal een actueel beeld van alle bedrijfsmiddelen, productieorders en eventueel uit te voeren acties. Van elke machine is bijvoorbeeld de volgende productieorder en exacte order eindtijd zichtbaar waardoor afdelingen logistiek, onderhoud en kwaliteit de orderwissel zonder onnodig tijdverlies kunnen uitvoeren. Dankzij de centrale verwerking is het niet noodzakelijk om bij elke onbemande machine ook een user interface te plaatsen. In dat geval volstaat een tablet of smartphone per operator.

OEE-software - MES-systeem - Centrale-verwerking-in-server-OEE-data

Papierloos produceren

MyPlantFloor OEE software verzamelt niet alleen OEE data maar zorgt er voor dat de order administratie op papier kan komen te vervallen. De actuele productieplanning is op elke werkplek beschikbaar. De automatische import uit het ERP systeem wordt zonder extra kosten door onze engineers geconfigureerd. Geïmporteerde orders kun je aanpassen of van extra order commentaar voorzien via de geïntegreerde order editor. Geïntegreerde online order afhandeling betekent niet alleen een voordeel op administratief gebied maar leidt vooral ook tot betere OEE verbeter resultaten.

MES-systeem - Productiesoftware - Online-order-handling - Papierloos produceren
ERP koppeling - ERP systeem gekoppeld aan MES systeem

ERP Koppeling

De import van data uit uw administratief systeem of ERP is inclusief bij MyPlantFloor. U hoeft alleen maar aan te geven welke ERP data u terug wilt zien in het MyPlantFloor systeem of andersom welke informatie u uit MyPlantFloor terug wilt zien in het ERP en onze engineers doen de rest. Onze interface werkt met alle merken ERP systemen (SAP, Microsoft Dynamics, Infor, Unit4, Oracle, Syspro enz…).

ERP Koppeling

De import van data uit uw administratief systeem of ERP is inclusief bij MyPlantFloor. U hoeft alleen maar aan te geven welke ERP data u terug wilt zien in het MyPlantFloor systeem of andersom welke informatie u uit MyPlantFloor terug wilt zien in het ERP en onze engineers doen de rest. Onze interface werkt met alle merken ERP systemen (SAP, Microsoft Dynamics, Infor, Unit4, Oracle, Syspro enz…).

ERP koppeling - ERP systeem gekoppeld aan MES systeem

Voordelen

  • Onze producten zijn modulair opgebouwd. U kiest en betaalt alleen voor die modules die voor u interessant zijn.
  • Onze producten zijn web based zodat alle informatie overal en real time inzichtelijk is. We bieden de producten aan als dienst in de cloud of on-premises.
  • Onze producten zijn standaardproducten die d.m.v. configuratie snel aanpasbaar zijn tot een passende oplossing. U kunt altijd op elk gewenst moment updaten naar een nieuwere versie met daarin meer functionaliteit. M.a.w. het product blijft altijd up-to-date.
  • Onze producten zijn extreem snel te implementeren en aan te passen zonder onverwachte rekeningen voor maatwerk. Mogelijkheden zijn huur, koop of koop na huur. Aan u de keuze.
  • Onze producten bieden veel functionaliteit en zijn betaalbaar. Kortom gegarandeerd een extreem korte terug-verdien-tijd voor elk bedrijf groot of klein.

MyPlantFloor zelf ervaren?

Agilitec logo