Lean manufacturing

Lean manufacturing of lean production is erop gericht om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Nu kun je dit helaas niet alleen met software oplossen maar je kunt wel tools bieden waarmee je verspillingen gemakkelijker zichtbaar maakt waardoor je ze kunt vermijden of in elk geval verkleinen. Een van de belangrijkste voorwaarden is goede informatie en communicatie op het juiste moment.

Papierloos produceren!

OEE + MES software - Productie - Onderhoud - Logistiek - Kwaliteit
Grafisch planbord - Productieplanning

Leverbetrouwbaarheid verbeteren

De voorwaarde voor een goede leverbetrouwbaarheid is een korte of in ieder geval consistente doorlooptijd van productieorders. Een goed presterend machinepark is daarbij een eerste vereiste. Alleen als aan deze voorwaarde is voldaan, kan een grafische plantafel van toegevoegde waarde zijn. De MyPlantFloor grafische plantafel zorgt voor een realtime grafisch overzicht van de productieplanning rekening houdend met behaalde OEE en eventueel geplande stops voor bijvoorbeeld ombouwtijd, pauze, uitgeplande diensten, gepland onderhoud etc…. In het planbord is duidelijk zichtbaar of je een order voor de gestelde tijd kunt afronden. Meer informatie…

Leverbetrouwbaarheid verbeteren

De voorwaarde voor een goede leverbetrouwbaarheid is een korte of in ieder geval consistente doorlooptijd van productieorders. Een goed presterend machinepark is daarbij een eerste vereiste. Alleen als aan deze voorwaarde is voldaan, kan een grafische plantafel van toegevoegde waarde zijn. De MyPlantFloor grafische plantafel zorgt voor een realtime grafisch overzicht van de productieplanning rekening houdend met behaalde OEE en eventueel geplande stops voor bijvoorbeeld ombouwtijd, pauze, uitgeplande diensten, gepland onderhoud etc…. In het planbord is duidelijk zichtbaar of je een order voor de gestelde tijd kunt afronden. Meer informatie…

Grafisch planbord - Productieplanning

Online documentatie

Iedere order wordt voorzien van documenten en/of videobeelden zodat een correcte taakuitvoering gegarandeerd is. Online orderdetails, productdetails, verpakkingsinstructie, veiligheidsinstructie, stapelplannen, gereedschappen, machine instelpunten, kwaliteit gegevens etc. Daarnaast verschijnen autonoom onderhoud- of andere operatortaken als duidelijke melding in het operatorscherm.

MES software - Online verpakkingsinstructie veiligheidsinstructie stapelplan enz
MES software - SMED (omsteltijden verbeteren - ombouwtijden-verbeteren)

Sneller ombouwen met de SMED module

Ombouwtijd is vaak een van de grootste OEE verliezen, zeker als de productieorders kleiner worden. MyPlantFloor genereert een ombouwinstructie en berekent een geplande ombouwtijd aan de hand van product definities. Medewerkers zijn beter geïnformeerd over de acties en de verwachte duur van de ombouw. Niet alleen operators maar ook de collega’s van logistiek, onderhoud en kwaliteit. Anticiperen in plaats van reageren.  Meer informatie…

Sneller ombouwen met de SMED module

Ombouwtijd is vaak een van de grootste OEE verliezen, zeker als de productieorders kleiner worden. MyPlantFloor genereert een ombouwinstructie en berekent een geplande ombouwtijd aan de hand van product definities. Medewerkers zijn beter geïnformeerd over de acties en de verwachte duur van de ombouw. Niet alleen operators maar ook de collega’s van logistiek, onderhoud en kwaliteit. Anticiperen in plaats van reageren.  Meer informatie…

MES software - SMED (omsteltijden verbeteren - ombouwtijden-verbeteren)

Labeling en scanning van gereed product

Registratie van gereed product gebeurt door elke SKU (Stock Keeping Unit) te voorzien van een label dat je vervolgens met een barcode scanner registreert. Alle functionaliteit voor het aansturen van de label printer is aanwezig. Het scannen gebeurt in veel gevallen rechtstreeks in het ERP systeem maar het is ook mogelijk om dit binnen MyPlantFloor af te handelen. Elke gescande SKU wordt direct teruggekoppeld naar het operatorscherm en de terugkoppel frequentie naar ERP is instelbaar. Meer informatie…

MES software - print labels en barcodes

MyPlantFloor zelf ervaren?

Maintenance Management software - Onderhoudsbeheer - CMMS - EAM - User Skills Profiel

Skill Matrix

Beheer opleiding van werknemers, vaardigheden, certificeringen, autorisatie en veiligheidsmachtiging. Zorg ervoor dat in 1 oogopslag duidelijk is welke vaardigheden en kwaliteiten in het team beschikbaar zijn en voor welke lijn hoeveel werknemers de benodigde vaardigheden beheersen. 

Skill Matrix

Beheer opleiding van werknemers, vaardigheden, certificeringen, autorisatie en veiligheidsmachtiging. Zorg ervoor dat in 1 oogopslag duidelijk is welke vaardigheden en kwaliteiten in het team beschikbaar zijn en voor welke lijn hoeveel werknemers de benodigde vaardigheden beheersen. 

Maintenance Management software - Onderhoudsbeheer - CMMS - EAM - User Skills Profiel

Online kwaliteitsadministratie

Operators kunnen alle gegevens die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het product peridodiek ingeven via het operatorscherm. Voorbeelden zijn: gewichtscontrole, controle van aandraai moment doppendraaier, controle van metaaldetectie, controle van temperatuur etc. De intervallen voor controle kunnen per product / machine combinatie vastgelegd worden op basis van tijd, stuks of andere triggers als begin van een run, einde van een run, wissel van grondstof etc.... Alle gegevens worden per productieorder opgeslagen en zijn gemakkelijk in te zien. Meer informatie...

QC-Control-Chart-Gewicht-Kwaliteitsbeheer-gegevens-ingeven
QC software - Traceerbaarheid - Traceability - Track and Trace

Traceerbaarheid

Voor dit deel maakt MyPlantFloor gebruik van het geïntegreerde magazijn beheer systeem. Grondstoffen worden bij ontvangst per container/pallet voorzien van een uniek nummer  / barcode label en opgeslagen op een locatie. Het unieke nummer vormt de koppeling naar product, leverancier en eventueel productspecifieke gegevens als: THT datum, viscositeit, lotcode, productiedatum, transporteur etc....  Op deze manier ontstaat een sluitende administratie van alle voor track & trace belangrijke informatie die ook weer eenvoudig toegankelijk is.

Traceerbaarheid

Voor dit deel maakt MyPlantFloor gebruik van het geïntegreerde magazijn beheer systeem. Grondstoffen worden bij ontvangst per container/pallet voorzien van een uniek nummer  / barcode label en opgeslagen op een locatie. Het unieke nummer vormt de koppeling naar product, leverancier en eventueel productspecifieke gegevens als: THT datum, viscositeit, lotcode, productiedatum, transporteur etc....  Op deze manier ontstaat een sluitende administratie van alle voor track & trace belangrijke informatie die ook weer eenvoudig toegankelijk is.

QC software - Traceerbaarheid - Traceability - Track and Trace

Opslag van procesdata

De geïntegreerde historian functie verzorgt registratie van tijd gerelateerde productie- en procesgegevens die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van een product. Voorbeeld is pasteur temperatuur. Real time en historische trends (met export mogelijkheid naar excel) en rapporten tonen het verloop van data voorzien van grens en streefwaarden.   Operators krijgen op het scherm tijdig een duidelijke waarschuwing als variabelen buiten de gestelde grenzen dreigen te geraken en dus een kwaliteitsverlies kunnen veroorzaken. Meer informatie...

Historian rapportage kwaliteitsanalyse
MES software - Glasbreukregistratie software

Glasbreuk registratie

Elke vorm van glasbreuk binnen de Food & Beverages sector dient zorgvuldig vastgelegd te worden. MyPlantFloor heeft hiervoor een glasbreuk module ontwikkeld. Per incident kunt u nauwkeurig vastleggen waar en wanneer het gebeurde, hoe er werd schoongemaakt en gecontroleerd zodat u ook op dit gebied voldoet aan de wettelijke regelgeving. Meer informatie...

Glasbreuk registratie

Elke vorm van glasbreuk binnen de Food & Beverages sector dient zorgvuldig vastgelegd te worden. MyPlantFloor heeft hiervoor een glasbreuk module ontwikkeld. Per incident kunt u nauwkeurig vastleggen waar en wanneer het gebeurde, hoe er werd schoongemaakt en gecontroleerd zodat u ook op dit gebied voldoet aan de wettelijke regelgeving. Meer informatie...

MES software - Glasbreukregistratie software

Klachtenregistratie

Elke klacht, opmerking, verbeteridee etc.. kan gemakkelijk en duidelijk worden vastgelegd in het meldsysteem of klachtenregistratie systeem.  Dit systeem is een cloud oplossing en staat los van MyPlantFloor. Dankzij het klachtenregistratie systeem zal geen klacht meer onzichtbaar blijven. Daarnaast is het zo dat door keuze van een onderwerp de klacht meteen op de juiste afdeling terechtkomt en klanten met kunnen rechtsreeks toegang kunnen klachten ook volgen.

QC software - kwaliteitsbeheer - Klachtenregistratie software

Volledige transparantie voor alle disciplines

  • Onze producten zijn modulair opgebouwd. U kiest en betaalt alleen voor die modules die voor u interessant zijn.
  • Onze producten zijn web based zodat alle informatie overal en real time inzichtelijk is. We bieden de producten aan als dienst in de cloud of on-premises.
  • Onze producten zijn standaardproducten die d.m.v. configuratie snel aanpasbaar zijn tot een passende oplossing. U kunt altijd op elk gewenst moment updaten naar een nieuwere versie met daarin meer functionaliteit. M.a.w. het product blijft altijd up-to-date.
  • Onze producten zijn extreem snel te implementeren en aan te passen zonder onverwachte rekeningen voor maatwerk. Mogelijkheden zijn huur, koop of koop na huur. Aan u de keuze.
  • Onze producten bieden veel functionaliteit en zijn betaalbaar. Kortom gegarandeerd een extreem korte terug-verdien-tijd voor elk bedrijf groot of klein.

MyPlantFloor zelf ervaren?

Agilitec logo