Overall equipment effectiveness (OEE)

Een goed inzicht in OEE verliezen is de basis voor elk verbetertraject. Dankzij de systeemopbouw en de uitbreidings mogelijkheden van MyPlantFloor zijn de OEE verbeter resultaten significant beter dan met andere systemen. De basis configuratie (OEE tool inclusief online order- en masterdata) levert direct resultaat en biedt tevens inzicht over welke, eventueel op elk later tijdstip toe te voegen, extra module helpt om de efficiëntie nog verder te verbeteren.

 

Er zijn legio mogelijkheden: uitbreiden naar MES, Onderhoudsbeheer en/of uitbreiden met een Historian.

OEE-MES-software-Operatorscherm-Lijnoverzicht-Documentatie

Online realtime OEE en presentatie van order- en masterdata maakt het mogelijk om te antciperen op gebeurtenissen zodat zelfs zonder de inspanning van verbeterteams er al een behoorlijke OEE verbetering ontstaat.

Krachtige analyse mogelijkheden van de verzamelde data leidt tot een gedetailleerd beeld van welke pijnpunten je als eerste dient aan te pakken.

Nauwkeurige en geloofwaardige OEE data

Minimale extra belasting

Stilstanden t.g.v. pauze, gepland omstellen en uit geroosterde diensten tellen niet als OEE verlies. MyPlantFloor herkent en benoemd geplande stops automatisch. Minder werk voor de operator en betere informatie.

Eerlijk vergelijk

Normsnelheid is de basis voor een OEE meting. MyPlantFloor berekent OEE aan de hand van normsnelheid per product/machine combinatie. Dit zorgt ervoor dat je zaken beter met elkaar kunt vergelijken en meer draagvlak bij de gebruikers.

Krachtige user interface

Real-time terugkoppeling van OEE informatie, eenvoud in becommentariëren en een vrij in te delen user-interface zorgen voor overzicht en inzicht.

Afspraak maken button

Groot draagvlak bij de gebruikers

Nauwkeurige en geloofwaardige OEE-informatie is een voorwaarde voor draagvlak en eigenaarsschap bij de gebruikers, een belangrijk aspect want OEE verbetering ontstaat voor een groot deel uit gedragsverandering van de medewerkers.

De volledige OEE en andere voor productie belangrijke informatie wordt via een configureerbare web interface gedeeld met alle disciplines: Productie, Onderhoud, Logistiek en Kwaliteit. Dezelfde webinterface dient ook voor het ingeven van bijvoorbeeld verlies redenen en vele andere zaken.

OEE-en-MES-software-MyPlantFloor-Operatorscherm-Tablet-Mobiele-app

Met MyPlantFloor is iedereen op elk moment van de dag op de hoogte van machine statussen, lopende orders en prestaties. Dit stimuleert niet alleen bewustzijn en betrokkenheid in het verbeterproces, maar ook de mogelijkheid om te anticiperen in plaats van te reageren.

Afspraak maken button

Geloofwaardige OEE data zonder extra moeite

MyPlantFloor herkent geplande stops (pauze, omstellen, uitgeplande dienst, preventief onderhoud) en boekt ze automatisch als geplande stilstand in. Alleen overschrijding van de geplande tijd met een instelbare drempel leidt tot een ongepland verlies dat operator input vereist. Dankzij de geïntegreerde order- en masterdata is de user interface een belangrijk hulpmiddel voor de operator waardoor geen enkel te verantwoorden verlies onopgemerkt blijft. Het verantwoorden van de verliezen kan via een keuze menu of zelfs grafisch en kost daardoor nauwelijks moeite. Dit alles leidt tot nauwkeurige en betrouwbare data en dus meer draagvlak.

OEE-software-Semi-Automatisch-Stilstanden-verantwoorden-Grafisch
OEE software - MES software - rapporten - trends - charts

Uitgebreide analyse mogelijkheden

Beschik over uitgebreide inzichten in productieactiviteiten d.m.v. krachtige analyse- en rapportagemogelijkheden en/of export naar excel. Niet alleen per machine en per tijdseenheid maar ook per order, per product, per dienst en/of combinaties daarvan. Volg de OEE, verantwoordingen, orders, planningen, prestaties, verliezen, beschikbaarheden van uw assets. Bepaal snel en eenvoudig waar de knelpunten zitten om vervolgens te kunnen zorgen voor verbetering.

Uitgebreide analyse mogelijkheden

Beschik over uitgebreide inzichten in productieactiviteiten d.m.v. krachtige analyse- en rapportagemogelijkheden en/of export naar excel. Niet alleen per machine en per tijdseenheid maar ook per order, per product, per dienst en/of combinaties daarvan. Volg de OEE, verantwoordingen, orders, planningen, prestaties, verliezen, beschikbaarheden van uw assets. Bepaal snel en eenvoudig waar de knelpunten zitten om vervolgens te kunnen zorgen voor verbetering.

OEE software - MES software - rapporten - trends - charts

Succes verzekerd

Gebruikers werken graag met MyPlantFloor want de ergonomische opbouw en flexibel in te delen user interface biedt voor eenieder een goed realtime inzicht van alle belangrijke informatie. De online realtime presentatie maakt anticiperen i.p.v. reageren mogelijk met als gevolg dat zelfs zonder inspanning van verbeterteams er al een significante OEE verbetering ontstaat. De extra modules ombouwtijdverbetering (SMED) of onderhoudsbeheer, dragen bij aan het succes van OEE verbeteren. Nog niet helemaal overtuigd? MyPlantFloor is er ook op abonnements basis.

OEE-rapport-Pareto-OEE-Verliezen-succes-guarandteed
OEE software - Diagram Centrale verwerking in server

Anticiperen i.p.v. reageren

MyPlantFloor verwerkt alle data (OEE, order etc..) realtime in een centrale server. Hierdoor hebben alle gebruikers van de verschillende afdelingen vanaf hun eigen werkplek of via een centraal dashboard altijd en overal een actueel beeld van alle bedrijfsmiddelen, productieorders en eventueel uit te voeren acties. Van elke machine is bijvoorbeeld de volgende productieorder en exacte order eindtijd zichtbaar waardoor afdelingen logistiek, onderhoud en kwaliteit de orderwissel zonder onnodig tijdverlies kunnen uitvoeren. Dankzij de centrale verwerking is het niet noodzakelijk om bij elke onbemande machine ook een user interface te plaatsen. In dat geval volstaat een tablet of smartphone per operator.

Anticiperen i.p.v. reageren

MyPlantFloor verwerkt alle data (OEE, order etc..) realtime in een centrale server. Hierdoor hebben alle gebruikers van de verschillende afdelingen vanaf hun eigen werkplek of via een centraal dashboard altijd en overal een actueel beeld van alle bedrijfsmiddelen, productieorders en eventueel uit te voeren acties. Van elke machine is bijvoorbeeld de volgende productieorder en exacte order eindtijd zichtbaar waardoor afdelingen logistiek, onderhoud en kwaliteit de orderwissel zonder onnodig tijdverlies kunnen uitvoeren. Dankzij de centrale verwerking is het niet noodzakelijk om bij elke onbemande machine ook een user interface te plaatsen. In dat geval volstaat een tablet of smartphone per operator.

OEE software - Diagram Centrale verwerking in server

Papierloos produceren

Niet alleen OEE data wordt in MyPlantFloor automatisch verzameld maar ook de order administratie op papier kan volledig komen te vervallen. Alle order- en materdata plus documentatie zijn op elke werkplek beschikbaar. De automatische import uit het ERP systeem wordt zonder extra kosten door onze engineers geconfigureerd. Geïmporteerde orders kun je aanpassen of van extra order commentaar voorzien via de geïntegreerde order editor. Geïntegreerde online order afhandeling betekent niet alleen een voordeel op administratief gebied maar leidt vooral ook tot betere OEE verbeter resultaten.

OEE software-MES-Online-Order-Handling-papierloos-produceren
OEE software MES gekoppeld aan ERP-systems

ERP Koppeling

De import van data uit uw administratief systeem of ERP is inclusief bij MyPlantFloor. U hoeft alleen maar aan te geven welke ERP data u terug wilt zien in het MyPlantFloor systeem of andersom welke informatie u uit MyPlantFloor terug wilt zien in het ERP en onze engineers doen de rest. Onze interface werkt met alle merken ERP systemen (SAP, Microsoft Dynamics, Infor, Unit4, Oracle, Syspro enz...).

ERP Koppeling

De import van data uit uw administratief systeem of ERP is inclusief bij MyPlantFloor. U hoeft alleen maar aan te geven welke ERP data u terug wilt zien in het MyPlantFloor systeem of andersom welke informatie u uit MyPlantFloor terug wilt zien in het ERP en onze engineers doen de rest. Onze interface werkt met alle merken ERP systemen (SAP, Microsoft Dynamics, Infor, Unit4, Oracle, Syspro enz...).

OEE software MES gekoppeld aan ERP-systems
  • MyPlantFloor is configureerbare oplossing die dankzij een aantal innovatieve en onderscheidende modules en functies een extreem korte implementatietijd kent.
  • De ervaren engineers van Agilitec installeren en configureren de software on-premises via een remote verbinding.
  • Dankzij de opbouw van het systeem zijn ook de hardware kosten relatief laag.
  • Softwarewijzigingen in de bestaande besturingen in de OT laag zijn overbodig.
  • De user-interface van MyPlantFloor is volledig web based en werkt op alle moderne webbrowsers.
  • Met honderden organisaties die exact dezelfde oplossing gebruiken, ontvangen wij constant feedback die ons in staat stelt om het product te verbeteren en/of uit te breiden en de standaardoplossing compatibel te houden met de modernste technieken.
  • De kracht van het product verbetert en de prijs blijft scherp.
  • U kunt zelf de belangrijkste configuratie instellingen in de applicatie aanpassen. Alle documentatie is vrij beschikbaar.
  • Agilitec garandeert de juiste werking van de MyPlantFloor applicatie en ontzorgt. Onze engineers bieden ondersteuning bij ongewenst gedrag van de applicatie en laden (indien nodig) gecontroleerd een software update in.

Afspraak maken button

Agilitec logo