OEE verbeteren voor batch

MyPlantFloor is een van de weinige OEE software oplossingen die ook geschikt is om OEE te meten in een batchproces. Verwerking van handmatige fase afhandeling of uitlezing uit een batchcontroller, beiden zijn mogelijk. In meerdere projecten werden reeds mooie resultaten behaald.

Efficiënter produceren in een batchomgeving

In het systeem definieert u batches, fases, fase duur, methodes, ingrediënten en benodigde materialen. MyPlantFloor bewaakt per fase de duur t.o.v. de gestelde fase normtijd, waarschuwt zodra de normtijd wordt overschreden en vraagt om een verklaring als een fase langer duurt dan de gestelde norm + drempeltijd. Adviezen om normtijd van een fase bij te stellen helpen u om het proces te optimaliseren. MyPlantFloor synchroniseert met ieder ERP en/of Batchcontroller systeem.

Batchprocessing software - Operatorscherm - MES software
Rapporten productie gegevens Batchprocessing software

Rapportage

Batchrapportage van batch en fase tijden.

Lagere hardware kosten

MyPlantFloor verwerkt alle data in een centrale server die het sterpunt vormt tussen machines, energiemeters, administratief systeem en user interface. Dankzij deze opbouw is een bedienscherm bij elke machine overbodig en dit levert een forse kostenbesparing op. De user interface is web based dus een tablet of smartphone per operator volstaat.

Afspraak maken button

Agilitec logo